บุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีกล่าวคำถวายปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

Read more

ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ มรส. (stakeholder)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ มรส.(stakeholder) ณ ห้อง GA 102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Read more