โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดนชาย/ต่างดาว

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ดร.ชนัญชา ทิพย์ญาณ และ ดร.ภควดี รักษ์ทอง และนางสาวเสาวรส สุขขารมย์ นำคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายงานสาธารณสุขชายแดนชาย/ต่างดาว (โครงการศึกษาและพัฒนาประตูสู่ภาคใต้) ณ อำเภอปากน้ำ จังหวัดระนอง โดยมี อาจารย์วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ