โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังจากปลายข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวลุงริน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และ ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ นำทีมลงพื้นที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังจากปลายข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวลุงริน ณ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี