เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ “ผืนป่าพระบารมี”

(9 มี.ค. 63) กองนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางวีณา นวลละออง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการ “ผืนป่าพระบารมี” ซึ่งจะปลูกต้นไม้ จำนวน 1,200 ต้น โดยปลูกในครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 100 ต้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณด้านหลังศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี