นางเปรมจิตต์ ทิพย์มณี
นักวิเทศสัมพันธ์
ฝ่าย :

การศึกษา 

Master degree in Finance, University of Wales Institute, Cardiff ประเทศอังกฤษ

โทรศัพท์ภายใน 6954

อีเมล :  premjit.thi@sru.ac.th

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์