โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 ดร.ชนัญชา ทิพย์ญาณ ดร.วัชรี รวยรื่น และ นางวีณา นวลละออง นำทีมคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ไปตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะ และเพิ่มมูลค่าขยะ และแผนที่ท่องเที่ยวทางการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว