เพื่ออวยพรเเละรับพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

(วันนี้ 3 มกราคม 2562) ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดกองนโยบายและแผน เข้าพบ ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการอธิการบดี เพื่ออวยพรเเละรับพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี